Strona główna > Zamówienia > ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty  zakupu nowego skanera 3D do zautomatyzowanych pomiarów obiektów rzeczywistych  oraz tworzenia modeli parametrycznych.

Opis przedmiotu i minimalne parametry techniczne:

1. GŁOWICA POMIAROWA o parametrach:

 •  obudowa głowicy zabezpieczona przed rozkalibrowaniem,
 •  pojedyncza objętość pomiarowa: 600x800x400mm,
 •  możliwość wykonywania skanów większych obiektów poprzez łączenie pomiarów częściowych w oprogramowaniu Mesh3D,
 •  niepewność pomiaru: 0,03 mm w całej objętości,
 •  czas pojedynczego pomiaru: 4s,
 •  ilość punktów pomiarowych z jednego kierunku: 2 mln.

 

2. OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE I EDYCYJNE MESH3D z polską wersją językową pozwalającą na sterowanie głowicą skanującą oraz zaawansowaną edycję danych pomiarowych, w tym m.in.

 • przetwarzanie punktów,
 • tworzenie i naprawa siatki trójkątów,
 • obliczanie odległości miedzy punktami,
 • wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/ sfery,
 • przetwarzanie nieuporządkowanych danych,
 • automatyczne łączenie pomiarów częściowych na markery,
 • edycja i korekcja koloru punktów,
 • tworzenie i edycja tekstury,
 • Funkcja Mesh3D Auto pozwalająca na automatyzacje wszystkich etapów obróbki chmur punktów oraz siatki trójkątów aż do uzyskania pliku wynikowego w dowolnym formacie.

  

3. STATYW DO GŁOWICY POMIAROWEJ

 

 4. ZESTAW SKRZYNI TRANSPORTOWYCH w technologii „flight cases" z zamkami motylkowymi i wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami.

 

W przypadku zaoferowania skanera w podobnej klasie i równorzędnych parametrach prosimy o uzasadnienie  zgodności z zamówieniem.

 

Przy wyborze oferty zostaną ocenione :

 • cena - 60% punktów
 • okres udzielenia gwarancji -20% punktów
 • czas reakcji serwisu - 20% punktów

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • termin ważności oferty,
 • cenę oferty netto oraz brutto wraz z podaniem waluty,
 • okres udzielanej gwarancji
 • czas reakcji serwisu